Terma dan syarat

Peraturan penting, kewajipan dan hak yang mengawal platform kami boleh didapati di sini. Kami mengutamakan mengekalkan persekitaran yang harmoni untuk semua pengguna. Selidiki secara mendalam butiran untuk menjadikan pengalaman anda lancar.

Pengenalan kepada Syarat Platform Kami

Selamat datang. Apabila anda menggunakan Permainan Rich Rocket, anda bukan hanya menggunakan platform; anda menyertai komuniti. Halaman ini berfungsi sebagai peta terperinci untuk menavigasi garis panduan komuniti kami dan memastikan setiap interaksi pada platform kami berada di atas landasan.

Tugas Anda sebagai Pengguna

Sebagai ahli komuniti kami yang berharga:

  • Pematuhan Undang-undang: Pastikan interaksi anda mematuhi semua undang-undang dan standard kawal selia yang berkaitan.
  • Penghormatan Harta Intelek: Mengakui dan menghormati usaha intelektual ahli lain dan platform.
  • Interaksi yang Benar: Maklumat yang anda berikan hendaklah tepat dan jujur. Maklumat salah mencemarkan integriti kolektif kita.

Memahami Hak Kandungan

Setiap bahagian kandungan - sama ada rentetan teks, imej yang menawan hati, video yang mengasyikkan atau logo yang rumit - diserapkan dalam kulit perlindungan undang-undang hak cipta dan harta intelek.

  • Tindakan Tanpa Kebenaran: Meniru, menggunakan atau mengedarkan kandungan kami tanpa kebenaran bertulis yang jelas adalah tidak dibenarkan.
  • Sumbangan Anda: Apabila anda memperkayakan platform kami dengan kandungan anda, anda membenarkan kami lesen global, bebas royalti, untuk mengubah suai, mempamerkan dan menggunakan penyerahan anda selaras dengan perkhidmatan kami.

Melindungi Privasi Anda

Privasi anda bukan sekadar dasar; itu janji. Terokai Dasar Privasi kami untuk meneroka komitmen kami untuk melindungi data peribadi anda.

Pautan Luar & Autonominya

Semasa menyemak imbas, anda mungkin menjumpai pautan yang mengarahkan anda ke platform di luar bidang kuasa kami. Ingat:

  • Platform Autonomi: Kandungan, syarat dan amalan privasi mereka adalah bebas. Kami tidak menyokong atau bertanggungjawab untuk mereka.
  • Keputusan Termaklum: Sebelum menyelami kandungan luaran, adalah bijak untuk membiasakan diri dengan garis panduan mereka.

Jaminan & Akauntabiliti

Kami berbangga dengan maklumat dan perkhidmatan yang kami tawarkan. Walau bagaimanapun, mereka datang dengan klausa 'seadanya' dan 'apabila tersedia'. Kami berusaha, tetapi tidak berjanji, untuk kesempurnaan dalam ketepatan, keseluruhan atau ketersediaan.

Had Liabiliti Kami

Rangka kerja undang-undang mungkin berbeza-beza, tetapi dalam sempadan yang dibenarkan, sebarang bentuk kerosakan, sama ada secara langsung, sampingan atau berbangkit akibat daripada penggunaan platform, kami tidak akan bertanggungjawab.

Foto avatar
PengarangPaulo Dornelas

Paulo Dornelas ialah pakar perjudian yang telah mendedikasikan hidupnya untuk memahami industri dan membantu orang lain menjana wang daripadanya. Dia juga seorang pengembara yang gemar, dan suka meneroka tempat baharu. Pengetahuan Paulo tentang perjudian dan keghairahannya untuk mengembara menjadikannya panduan yang sempurna untuk sesiapa sahaja yang ingin membuat beberapa keuntungan serius daripada pertaruhan pada sukan atau bermain permainan kasino.

ms_MYMS